Popoludňajšie posedenia špecialistov a nadšencov Automatizácie (Robot process automation - RPA) a riadiacich zástupcov firiem, ktorí majú záujem o hodnotné informácie z oblasti, alebo rozmýšľajú o implementácii RPA riešení vo firme. Podujatia sa nesú vždy na určitú, vopred dohodnutú tému. Zaoberáme sa rôznymi prípadovými štúdiami, trendmi, novinkami, nástrojmi, novými príležitosťami a výzvami v téme a mnohými ďalšími témami. Podujatia sa organizujú zväčša raz do mesiaca vo vybraných mestách na Slovensku.

PRIHLÁSIŤ SA
HR Coffee & Cake