Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov BI HUB

Poskytované osobné údaje prostredníctvom webovej stránky BIhub.sk alebo iných registračných formulárov súvisiacich s BIhub.sk spojenými aktivitami sú spravované prevádzkovateľom BIhub.sk. Prevádzkovateľom BIhub.sk je ScaleUP Vision s.r.o. so sídlom v Prahe (CZ). V tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov sú informácie ohľadom účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov, informácie ohľadom poskytovania Vašich osobných údajov tretím stranám, informácie ohľadom prístupu k Vašim osobným údajom a Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • pracovná pozícia
 • zamestnávateľa / firmy
 • bydlisko - Mesto
 • miesto výkonu práce - Región
 • Vašu fotku
 • Vaše audio-vizuálne vyobrazenie

Účel spracovania osobných údajov:

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na účely evidencie účastníkov na poduajtiach organizovaných BI HUB a vytvorenia databázy fyzických a právnických osôb za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo online formulára. V tomto prípade je našim oprávneným záujmom zabezpečenie efektívnej, bezchybnej a priamej vzájomnej komunikácie.
 2. Okrem toho, spracúvame Vaše osobné údaje vyhotovovaním fotografii a audio-vizuálnych záznamov a zverejňovaním fotografii (kde sa môžete nachádzať) a záznamov na našich sociálnych profiloch a našich webových stránkach na účely a oprávnené záujmy propagácie našich udalostí a služieb a na podporu značky BI HUB a dobrého mena.
 3. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení ďalej spracovávame vaše údaje pre marketingovú komunikáciu najmä aktívne informovanie (prostredníctvom e-mailov, SMS, webových služieb, telefonicky, sociálnych sietí a iných komunikačných kanálov) súvisiace s organizovaním nasledujúcich podujatí a iných materiálov súvisiacich s aktivitami podobného zamerania.

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov je platné a účinné od 1.6.2020