Popoludňajšie posedenia špecialistov a nadšencov Dátovej analytiky a riadiacich zástupcov firiem, ktorí majú záujem o informácie z tejto oblasti a rôznych možností ich využitia. Podujatia sa nesú vždy na určitú, vopred dohodnutú tému. Zaoberáme sa rôznymi prípadovými štúdiami členov, ale aj zaujímavými prípadmi zo zahraničia, svetovými i lokálnymi trendmi, novinkami, možnosťami ukladania, zberu a spracovania dát, vizualizáciou, novými príležitosťami a výzvami. Cieľom je inšpirovať a zdieľať si navzájom praktické a odborné skúsenosti a tým posúvať jednotlivcov aj firmy k lepšiemu porozumeniu Dátovej analytiky. Podujatia sa organizujú zväčša raz do mesiaca vo vybraných mestách na Slovensku.

PRIHLÁSIŤ SA
HR Coffee & Cake